Sakrament Eucharystii

Znaczenia sakramentu

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51).
Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy św.
Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. My katolicy wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać.

Pierwsza Komunia św. w parafii katedralnej

Pierwsza Komunia św. jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta.
Do Pierwszej Komunii św. przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie i w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swojego serca.
Rodzice i bliscy powinni towarzyszyć dziecku w tej niepowtarzalnej drodze zgłębiania tajemnicy sakramentu Eucharystii. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu. Temu wszystkiemu mają służyć między innymi katechezy dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców. Fundamentem zawsze będzie wspólna niedzielna Msza św., która – jak poucza nas Kościół – jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia.
W katedrze uroczystość Pierwszej Komunii św. ma miejsce w II niedzielę maja oraz w sobotę przed II niedzielą maja.
Na początku każdego nowego roku szkolnego i katechetycznego w ogłoszeniach parafialnych zostaje podana szczegółowa informacja o rozpoczęciu przygotowań do Pierwszej Komunii św. dla dzieci z klas III i ich rodziców.

Do góry