Duszpasterze

 ks. Klingerks. dr Waldemar Klinger – ur. 9 lipca 1960 r. w Oleśnie. Do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie wstąpił w 1979 r. Studia filozoficzno-teologiczne zwieńczył przyjęciem święceń kapłańskich 22 czerwca 1985 r. Po święceniach duszpasterzował jako wikariusz w parafiach: Chrystusa Króla w Gliwicach (1985–1988), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu (1988–1990) i Przemienienia Pańskiego w Opolu (1990–1992).
W latach 1992–2015 pełnił posługę proboszcza parafii pw. Ducha Świętego w Winowie.
W 2005 r. obronił pracę doktorską pt. „Studia do historii parafii Olesno 1208–2000” i uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.
W 1996 r. został mianowany dyrektorem ds. produkcji, a następnie w 2000 r. – dyrektorem diecezjalnego Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu.
Ks. abp Alfons Nossol obdarzył księdza Klingera w 2006 r. godnością dziekana honorowego, a rok później tytułem radcy duchownego.
24 kwietnia 2015 r. dekretem biskupa opolskiego Andrzeja Czai został mianowany pełnomocnikiem biskupa ds. zarządzania renowacją katedry opolskiej, a 1 listopada 2015 r. dołączył do grona duszpasterzy parafii katedralnej i zamieszkał na plebanii. Z dniem 25. sierpnia został proboszczem naszej parafii!

ks. Patryk

Ks. Patryk Wramba – wikary od września 2017 roku. Urodzony 12.05.1992. Pochodzi z parafii pw. WNMP w Raciborzu. Praktykę diakońską odbył w parafii pw. św. Mikołaja w Krapkowicach, zaś studia teologiczne w WMSD w Opolu zakończył pracą magisterską pt. „Sakrament pokuty i pojednania w nauczaniu Benedykta XVI”. Szczególne znaczenie dla niego mają słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego, które też umieścił na swoim obrazku prymicyjnym: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (Ef 4,32).

  

 

 szymon calaKs. Szymon Cała – urodził się 8 czerwca 1987 r. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego i NMP Matki Kościoła w Kędzierzynie – Koźlu. W 2006 roku wstąpił do WSD w Opolu. Studia zakończył obroną pracy magisterskiej pt. Rodzaje cierpienia w literaturze na podstawie twórczości Jacka Salija OP. Święcenia kapłańskie przyjął w 2012 r. Posługę duszpasterską rozpoczął w parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Kietrzu. Następnie od sierpnia 2016 r. pracował w parafii pw. św. Michała Archanioła w Prudniku. Od 26 sierpnia 2020 r. został mianowany wikarym w parafii katedralnej w Opolu. W życiu kapłańskim towarzyszy mu fragment z Ewangelii wg. św. Jana, który wybrał na swoim obrazku prymicyjnym: To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli, na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat! (J16,33) Jest związany z Ruchem Światło – Życie, interesuje się grami planszowymi i sportem.

 

 

 

x bawelkiewicz krzysztofKs. Krzysztof Bawełkiewicz – Pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie. Urodził się 26 kwietnia 1996 r. Szkołę średnią ukończył w Niemodlinie. Pracę magisterską pt. „Teologia wobec tez przeciwnych doktrynie chrześcijańskiej w książce Bóg urojony Richarda Dawkinsa” napisał z Teologii Fundamentalnej. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa pochodzące z pierwszego Listu do Tesaloniczan: „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie”. 

 

 

 

x zawisza adamKs. Adam Zawisza – Urodzony 19 października 1967 roku w Opolu Lubelskim. Do Seminarium Archidiecezji Lubelskiej przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim wstąpił w 1992 roku. Studia filozoficzno - teologiczne ukończył pracą magisterską pt.: "Historiozbawczy wymiar Paschy Jezusa Chrystusa wg. Jeana Paula Roux". Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1998 roku z rąk ks. abp Józefa Życińskiego. Jako motto kapłańskiego posługiwania obrał fragment z listu św. Pawła Apostoła do Galatów 6,14 "Co do mnie, nie daj Boże, bym się mił chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa..." Wielkie znaczenie ma dla niego pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny Matki wszystkich kapłanów w posługiwaniu Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi i ludowi Bożemu. Pasjonuje się sportem, szczególnie piłką nożną i siatkówką.

Do góry