Sakrament Chrztu świętego

Chrzest jest pierwszym sakramentem w życiu chrześcijańskim, który gładzi grzech pierworodny i wprowadza do wspólnoty Kościoła.
Znaczenie chrztu najlepiej obrazuje liturgia. Rozpoczęcie obrzędu znakiem krzyża jest wyrazem przynależności do Chrystusa. Słowo Boże i egzorcyzm oznaczają przyjęcie wiary Kościoła. Zanurzenie w wodzie lub polanie głowy wodą chrzcielną w chwili wzywania każdej z osób Trójcy Świętej obmywa z grzechów, w tym z grzechu pierworodnego, i daje nowe życie. Poprzez namaszczenie krzyżmem przyjmowane są dary Ducha Świętego. Biała szata symbolizuje duchową czystość i radość, a świeca zapalona od paschału jest światłem Zmartwychwstałego. Po tych obrzędach osoba ochrzczona staje się dzieckiem Bożym i może zwracać się do Boga słowami modlitwy „Ojcze nasz”.
Chrzestnym może być osoba wierząca (katolik), praktykująca, bierzmowana i nie mająca przeszkód kanonicznych np. życie w związku niesakramentalnym lub nieformalnym.

Termin chrztu dzieci

Sakrament chrztu św. udzielany jest w Katedrze podczas Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 10.30 oraz w trzecią sobotę miesiąca podczas nabożeństwa o godz. 17.00.

Zgłoszenie chrztu dziecka w kancelarii parafialnej

W sprawach dotyczących chrztu należy udać się do kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka. Chęć ochrzczenia dziecka zgłaszają rodzice.

Należy przedstawić:

• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC,
• dane osobowe rodziców dziecka,
• dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania). Rodzice chrzestni spoza naszej parafii muszą przedstawić zaświadczenie, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych. Należy złożyć je odpowiednio wcześniej (nie może być to dzień samego chrztu).
• W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii zamieszkania.
Rodzice i rodzice chrzestni, w bliskości daty chrztu, przystępują do sakramentu pokuty i pojednania (fakt ten jest potwierdzony na odpowiednich formularzach).
Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii katedralnej 15 min. przed Mszą św. lub nabożeństwem podczas, którego ma dokonać się chrzest dziecka, w celu przedstawienia zaświadczenia o spowiedzi św.
Prosimy pamiętać o przyniesieniu białej szaty i świecy chrzcielnej wraz z okapnikiem.

Do góry