Pogrzeb katolicki

Przede wszystkim, jako duszpasterze Parafii katedralnej, przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia po stracie bliskiej osoby, z zapewnieniem o naszej kapłańskiej modlitwie.
Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii.
O śmierci bliskiej osoby, należącej do wspólnoty Kościoła Katolickiego, należy powiadomić parafię, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej.
Do liturgii pogrzebowej należy Msza św. pogrzebowa sprawowana na cmentarzu przed złożeniem ciała do grobu. We Mszy św. uczestniczy cała rodzina, jeśli to możliwe - w sposób pełny, tzn. przyjmując Komunię Świętą.

Zgłoszenie pogrzebu w kancelarii parafialnej

Zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej należy przedstawić:
• Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,
• Informację z zakładu pogrzebowego dotyczącą szczegółów pochówku (data, godzina, miejsce, wyznaczona kaplica),
• Ewentualne zaświadczenie od kapelana o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił w szpitalu,
• W szczególnych sytuacjach możliwy jest pogrzeb poza parafią. Należy wówczas poprosić w kancelarii parafialnej o pisemne pozwolenie na pogrzeb w innej parafii.
• W przypadku zmarłych, którzy nie zamieszkiwali naszej parafii wymagana jest zgoda od proboszcza miejsca zamieszkania na pochówek poza rodzimą parafią.

Czas żałoby i modlitwa za zmarłych

Przed pogrzebem zachęcamy, aby udać się do spowiedzi i na Mszy św. pogrzebowej przyjąć Komunię św. Ponadto dobrym zwyczajem jest wspólnotowa modlitwa w intencji zmarłego w domu lub kościele. Natomiast w dniu pogrzebu w kaplicy cmentarnej można odmówić przed Mszą św. Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Po pogrzebie rozpoczyna się dla rodziny czas żałoby, będący swoistego rodzaju wyrazem pamięci o osobie zmarłej. Zwyczajowo przyjęło się w naszym kręgu kulturowym, że żałoba po rodzicach trwa rok, po rodzeństwie pół roku, a po dziadkach trzy miesiące. Żałoba po zmarłym winna przejawiać się nie tylko zewnętrznie (strój żałobny, nie uczestniczenie w hucznych zabawach), lecz także w różnego rodzaju modlitwach. Najdoskonalszą formę modlitwy za zmarłych stanowi Msza św. W niej Kościół wyraża swoją jedność ze zmarłym, ofiarując Ojcu w Duchu Świętym ofiarę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Eucharystia za zmarłych może być sprawowana nie tylko w okresie żałoby, lecz również w innych okolicznościach, np. zwyczajowo w 30. dzień po śmierci, z okazji imienin, rocznicę śmierci czy urodzin. W naszej parafii jest możliwe odprawianie Mszy gregoriańskich w intencji zmarłego. W Polsce znaną formą wyrażania pamięci o zmarłych jest także modlitwa różańcowa z wypominkami, która ma miejsce w listopadzie.

Do góry